Základné informácie

Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projektovými partnermi sú ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.

Detský animovaný seriál sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež v Česko-Slovensku. Rozprávky vznikli s finančnou podporou EÚ programu Bezpečný internet. Prvé 4 pilotné časti mali na Slovensku premiéru 8. októbra 2009 a zaoberajú sa témami:

 • Bez kožušteka (Zverejňovanie fotografií a videí z odhalenými časťami tela.)
 • Netancuj s vlkom (Zneužitie fotografií a videí.)
 • Zatajovaný kamarát (Nadväzovanie kontaktov za účelom sexuálneho zneužitia - Grooming.)
 • Biele ovce (Diskriminácia a rasizmus na internete)

Ďalších 5 častí mali slovenskú premiéru 8. februára 2011. V spolupráci s Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation - ÖIAT (Rakúsko) a Univerza v Ljubljani (Slovinsko). Za podpory EÚ programu Základné práva a občianstvo. Projekt finančne podporil Audiovizuálny fond Slovenskej republiky.

 • Deväťdesiatdeväť (Reťazové listy šťastia?)
 • Ogrgeľ (Internet si vždy pamätá tvoje chyby z minulosti.)
 • Korunka krásy (Anorexia, recepty „krásy“ na internete.)
 • Pomsta (Virtuálne prenasledovanie - Cyberstalking.)
 • Hlásna trúba (Prezradenie údajov a majetkových pomerov - Phishing.)

V týchto dňoch majú premiéru 4 časti:

 • Fašiangová maska (Napodobňovanie mediálnych vzorov v nebezpečných scénach.)
 • Tisíc priateľov (Virtuálne priateľstvá.)
 • Druhý breh (Sociálna rovnosť.)
 • Ohňostroj (Nebezpečenstvo výroby a použitia výbušnín.)

V roku 2012 sa plánuje premiéra ďalších 8 častí. Rozprávky vzniknú s finančnou podporou EÚ programu Bezpečný internet.

 • Maškarný ples (Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu alebo mobilu.)
 • Ruky hore (Vulgárny jazyk a gestá.)
 • Cudzí mobil (Rešpektujte súkromie svojho priateľa. Etiketa mobilnej komunikácie.)
 • Hrubokrk (Virtuálne prenasledovanie - Cyberbullying.)
 • Mobilmánia (Závislosť na mobile, etiketa mobilnej komunikácie.)
 • Darčeky (Nakupovanie cez internet. Nakupujte len to, na čo máte.)
 • Guľovačka (Natáčanie násilných a ponižujúcich scén - Happy slapping.)
 • Pomútené hlavy (Závislosť na počítačových hrách.)

Internetový portál sa spustil 8. októbra 2009 v slovenskej verzii a vo verzii pre národnostné menšiny žijúcich na Slovensku (maďarská, rómska). Postupne sa dopĺňal o poučný, hravý obsah a 8. februára 2011 sa rozšíril na medzinárodnú úroveň. Prvé multijazyčné verzie sú nemčina (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Luxemburg, Belgicko), slovinčina (Slovinsko), maďarčina (Slovensko, Maďarsko), rómčina (Slovensko, Maďarsko), posunkový jazyk (Slovensko), slovenčina s anglickými titulkami (Anglicko, Írsko, Cyprus, Malta). Portál je vytvorený aj pre zrakovo postihnutých občanov akceptuje vo svojich pravidlách aj iné znevýhodnené skupiny užívateľov (napr.: užívateľov s telesným postihnutím, užívateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami).