Zatajovaný kamarát

Questions:10
Attempts allowed:Neobmedzené
Available:Always
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Allowed

TEST: ZATAJOVANÝ KAMARÁT

Nadväzovanie kontaktov s cieľom sexuálneho zneužitia - Grooming.