Hlásna trúba

Questions:10
Attempts allowed:Neobmedzené
Available:Always
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Allowed

TEST: HLÁSNA TRÚBA

Prezradenie údajov a majetkových pomerov - Phishing.