Piktogramy - slovenské

logo piktogramu

nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov

logo piktogramu

nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov

logo piktogramu

nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov

logo piktogramu

nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov

logo piktogramu

vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov

logo piktogramu

vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

logo piktogramu

výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov

logo piktogramu

výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov

logo piktogramu

výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov

logo piktogramu

výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov